MS ISO 9001:2000

ISO 9001:2000 (Pengurusan Rukun Tetangga)

1. Penetapan Kawasan Rukun Tetangga

2. Pelantikan Ahli Jawatankuasa Rukun Tetangga

3. Pengagihan Geran Peruntukan Rukun Tetangga

4. Pengurusan Latihan Ahli Jawatankuasa Rukun Tetangga

5. Pengumpulan Maklumat Rukun Tetangga

6. Mengaktif Semula dan Pembatalan Penetapan Kawasan Rukun Tetangga

7. Permohonan Pengendalian Skim Rondaan Sukarela (SRS)

8. Pengoperasian Skim Rondaan Sukarela (SRS) Kawasan Rukun Tetangga

9. Penyertaan, Penarikan Diri/Penghentian Pemastautin Sukarelawan Skim Rondaan Sukarela Kawasan Rukun Tetangga


ISO 9001:2000 (Pengurusan Tabika Perpaduan)

1. Pembukaan Kelas Tabika Perpaduan

2. Pengambilan Kanak-Kanak Tabika Perpaduan

3. Penubuhan Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan

4.  Pengendalian Kelas Tabika Perpaduan

5. Pemindahan Kelas Tabika Perpaduan

6. Pengagihan Peruntukan Makan Minum Kanak kanak Tabika Perpaduan

7. Pengumpulan Maklumat Tabika Perpaduan


ISO 9001:2000 (Sokongan Pengurusan)


1. Kajian Semula Pengurusan

2. Pengurusan Aduan Pelanggan

3. Kawalan Dokumen Dan Data

4. Kawalan Rekod Kualiti

5. Pengendalian Audit Kualiti Dalaman

6. Pengendalian Tindakan Pembetulan dan Pencegahan

7. Penyediaan Anggaran Belanjawan

8. Pengendalian Urusan Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan

9. Pengurusan Latihan Guru Dan Penolong Guru Tabika Perpaduan

10. Pengurusan Latihan Dalam Perkhidmatan

11. Kawalan Ketidakpatuhan Produk

12. Naiktaraf Pembaikan Bangunan Rukun Tetangga Tabika Perpaduan

13. Pelantikan Guru Dan Penolong Guru Tabika Perpaduan

14. Proses Bayaran

15. Penyewaan Bangunan

16. Pengurusan Aset Alih Jabatan

17. Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira Aset

18. Penyelenggaraan ICT

19. Pengurusan Kandungan Laman Web

Muat Turun Fail

Untuk muat turun fail, sila ikut langkah berikut ;

Internet Explorer : Tekan butang tetikus sebelah kanan > Save Target As ...

Mozilla Firefox : Tekan butang tetikus sebelah kanan > Save Link As ...